Českomoravská Projektová III

Českomoravská Projektová III a.s. je společností poskytující financování spřízněným realitním společnostem v rámci skupiny ČMN, které investují do nemovitostí určených k dlouhodobé držbě a pronájmu.

Obchodní údaje

Českomoravská Projektová III a.s.
Václavské náměstí 62
110 00 Praha
IČ: 090 48 189
Bankovní spojení: 217225593/0300

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25198.

Pro investory

Platnost základního prospektu dluhopisového programu společnosti Českomoravská Projektová III a.s. skončila dne 22.07.2021. Jediným aktuálním emitentem dluhopisů v rámci realitního holdingu ČMN je společnost Českomoravská Projektová IV a.s. Více informací na webu www.cmpiv.cz.

 

Mezitímní účetní závěrka Emitenta, společnosti Českomoravská Projektová III a.s., za obodobí od 27.3.2020 do 30.4.2020 ověřená auditorem a konsolidovaná účetní závěrka Ručitele, společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., k 31.12.2019 ověřená auditorem.

Mezitímní účetní závěrka Emitenta ověřená auditorem
Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele ověřená auditorem


Dne 17.07.2020 vydala ČNB Rozhodnutí pod č. j.: 2020/091786/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00041/CNB/572, kterým schválila společnosti Českomoravská Projektová III a.s. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2020, s dobou trvání 15 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 15. července 2020. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 22.07.2020. Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti Českomoravská Projektová III a.s., naleznete ke stažení zde:

ROZHODNUTÍ ČNB
ZÁKLADNÍ PROSPEKT


Emisní kurz dluhopisů nabízených po datu emise je stanoven na základě níže uvedeného dokumentu:

EMISNÍ KURZ PO DATU EMISE


Dne 24.7.2020 byly přijaty tři Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP III - I 4,00/23 – KONEČNÉ PODMÍNKY PRVNÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - II 5,00/25 – KONEČNÉ PODMÍNKY DRUHÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - III 6,00/27 – KONEČNÉ PODMÍNKY TŘETÍ EMISE


Dne 31.7.2020 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP III - IV 5,00/25 – KONEČNÉ PODMÍNKY ČTVRTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - V 6,00/27 – KONEČNÉ PODMÍNKY PÁTÉ EMISE


Dne 27.10.2020 byly přijaty tři Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP III - VI 4,00/23 – KONEČNÉ PODMÍNKY ŠESTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - VII 5,00/25 – KONEČNÉ PODMÍNKY SEDMÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - VIII 6,00/27 – KONEČNÉ PODMÍNKY OSMÉ EMISE


Dne 9.12.2020 byly přijaty čtyři Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP III - IX 4,00/24 – KONEČNÉ PODMÍNKY DEVÁTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - X 5,25/27 – KONEČNÉ PODMÍNKY DESÁTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - XI 4,00/24 – KONEČNÉ PODMÍNKY JEDENÁCTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - XII 5,25/27 – KONEČNÉ PODMÍNKY DVANÁCTÉ EMISE


Dne 21.12.2020 byl přijat Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu je ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP III - XIII 6,00/27 – KONEČNÉ PODMÍNKY TŘINÁCTÉ EMISE


Dne 25.3.2021 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP III - XIV 3,00/25 – KONEČNÉ PODMÍNKY ČTRNÁCTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - XV 4,00/28 – KONEČNÉ PODMÍNKY PATNÁCTÉ EMISE


Dne 22.4.2021 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP III - XVI 4,00/25 – KONEČNÉ PODMÍNKY ŠESTNÁCTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - XVII 5,25/28 – KONEČNÉ PODMÍNKY SEDMNÁCTÉ EMISE


Dne 25.5.2021 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP III - XVIII 4,00/25 – KONEČNÉ PODMÍNKY OSMNÁCTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP III - XIX 5,25/28 – KONEČNÉ PODMÍNKY DEVATENÁCTÉ EMISE